cuisine-spirit.com
earjerseyqq366Avatar de earjerseyqq3665 billets | Profil Recherche Google

ce blog tous
Derniers billets Connexion
Archives

earjerseyqq366

05/05/2015

Uvod v mladinsko knji

Uvod v mladinsko knji

 

podoba spolov dekov in deklic je bolj stereotipna: deklice so v prvi polovici 20. stoletja skromno omenjali, bolj pogosto v zvezi s prastirsko funkcijo v slovenski ljudski pesmi, liki dekov so se v mladinski knjievnosti Brown Leather Rock And 100mm pojavljali z lastnimi imeni in imeli najvekrat osrednjo vlogo,

 

podoba otroka od pastirja, ki se igra na pai, do otroka, samega v sobi in s preve igraami se je postopno razvijala skoraj sto let.

 

dolga obdobja (vse do 19. stoletja) je bilo najpomembneje izobraevanje duhovnikov, ki so s svojim delom med vsemi sloji najbolj vplivali na splono ljudsko kulturo,

 

prvi zapisi v slovenskem jeziku, Briinski spomeniki (9. stoletje) so verskovzgojne vsebine, kakor tudi prvi slovenski knjigi (Trubarjev Katekizem in Abecednik 1550). Nastali so na podlagi verskega prizadevanja slovenskih reformatorjev,

 

Z reformami Marije Terezije (1717 1780) in Joefa II. (1741 1790) je Osnovna ola je postala obvezna za vse otroke (Splona olska naredba 1774),

 

tevilo ol se je naglo poveevalo, prav tako pa tudi potrebe po uiteljih,

 

olska reforma je leta 1958 prinesla enotno osemletno osnovno olo kot edino obliko obveznega olanja,

 

usmerjeno Black Suede Rock And 120mm izobraevanje je kot najpomembneji reformni projekt zaznamovalo srednje olstvo med 1981 in 1987,

 

visoko olstvo je leta 1975 postalo bogateje za drugo univerzo v Sloveniji v Mariboru.

 

Aries, P. (1991). Otrok in druinsko ivljenje v starem reimu. Ljubljana, Studia Humanitatis.

 

Ve avtorjev. (2007). Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi zbornik predavanj. To pomeni, da je knjievnost posebnega tipa. Njena posebnost je to, da je naslovnik otrok (od 0 do 12. let) ali mladostnik (od 12. do 18. leta starosti). Najkakovostneja pa nagovarja tudi odraslega bralca, to pa pomeni, da je naslovniko univerzalna. Oblikovne in vsebinske znailnosti mladinsko knjievnost loujejo od nemladinske knjievnosti (motivi, teme, anri) Besedilo mora biti enostavno, bistro, pregledno, berljivo, Blue Suede Dartata 100mm kratko in jasno, vedno z neko moralno in humano eljo, potrebo in idealom, da ga lahko uvramo med mladinsko knjievnost. Za obdobje do 12. leta otrokove starosti so besedila fantastina, humorna, igriva in temeljijo na naivnosti Gold Leather Rock And 100mm otroke psihe.

 

Mladinski roman uvramo v obdobje adolescence in mladostnitva. Zanj je znailna pustolovska vsebina, domiljijska in zanimiva zgodba ter preprosta pripoved. Glavne osebe pa so deki in deklice.